Індивідуальне консультування

  • Метод вільних асоціацій

   Рік видання і номер журналу: 2007, №1

   Автор: Кріс А.

   Коментар: Глава з книги А. Кріса «Вільні асоціації. Метод і процес»

   Для мене метод вільних асоціацій представляється якимсь спільним підприємством, в якому беруть участь пацієнт і аналітик. Підприємство це має на меті  досягнення терапевтичного ефекту, поліпшення стану пацієнта. Пацієнт намагається висловити за допомогою слів всі свої думки, почуття, бажання, відчуття, образи і спогади. Аналітик, стежачи за своїми власними асоціаціями, допомагає пацієнтові дотримуватися цього шляху. В результаті складної взаємодії між пацієнтом і аналітиком розгортається процес вільних асоціацій. Досягнення терапевтичних цілей відбувається в цьому процесі завдяки зусиллям, спрямованих на підтримку безперервності асоціацій і збільшення свободи асоціювання.

   Повний текст

  • Походження сорому і його прояви

   Рік видання і номер журналу: 2009, №4

   Автор: Рехардт Е. / Іконен П.П.
   Коментар: Глава з книги Е. Рехадта «Ключові проблеми психоаналізу: Вибрані праці» (2009), що вийшла друком у видавництві Когіто-Центр.

   В останні роки було відзначено, що сором – це область, яка не отримала достатньої уваги в теорії і практиці психоаналізу. Наша клінічна практика підштовхнула нас до цієї теми. Ми помітили, що психоаналіз багатьох пацієнтів отримує значну користь від ідентифікації сорому і його обговорення.

   Повний текст

    

  • Розвиток та сексуальність

   Рік видання і номер журналу: 2005, №1

   Автор: Глуговський Д.В.

   Проблеми сексуальності стали предметом наукових досліджень порівняно недавно. Цьому можна привести безліч пояснень. Одне з них полягає в тому, що сексуальність, з одного боку, закрита від об’єктивного спостереження високоструктурованою системою заборон і регламентацій як соціального, так і психологічного походження, з іншого, – сексуальність є надцінною сферою в життєдіяльності практично кожної людини, незалежно від того, що він декларує з цього приводу.

   Повний текст