Ліки України

24.03.2017

Журнал заснований у 1996 р. У 2006 р. за ініціативи В.В. Шафара, директора агенції «Паланок», яка була першим видавцем журналу видання відновлено. Видання належить ТОВ «Медікс груп».

Періодичність 10 виходів на рік, мова – українська, російська, англійська; тираж 12 000, географія розповсюдження – Україна; обсяг — 96 сторінок і більше. Підписний індекс – 40543.

Головний редактор: Чайковський Юрій Богданович (чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., професор, завідувач кафедри гістології та ембріології).

Журнал для лікарів, фармацевтів-провізорів та науковців з акцентом на клінічну фармакологію має рубрики: «Дистанційне навчання», «Лекції, огляди», «Оригінальні дослідження, клінічні випадки», «Офіційні сторінки, новини, коментарі».

Видається за наукової пiдтримки Нацiонального медичного унiверситету імені О.О. Богомольця, Нацiональної медичної академії пiслядипломної освiти імені П.Л. Шупика.

http://www.health-medix.com/catalog.php?c=new&id_type=1