Харківська медична академія післядипломної освіти

24.02.2016

Харківський інститут удосконалення лікарів заснований в 1923 році за наказом Народного комісаріату охорони здоров’я, а з 1924 року інститут розпочав навчальну роботу — підвищення кваліфікації сільських дільничних лікарів. Паралельно проводилася робота з підготовки науково-викладацьких кадрів. Першою формою підготовки була інтернатура з дворічним строком навчання (проіснувала до 1938 року). Другою формою підготовки науково-викладацьких кадрів стала аспірантура та клінічна ординатура (впроваджені у 1931 році).

Академія приймає участь у впровадженні сімейної медицини в практику охорони здоров’я України. З 2001 року працює учбово-науково-методична лабораторія сімейної медицини. Лабораторія прийняла активну участь у розробці документів 1-го з`їзду сімейних лікарів для організації діяльності установ сімейної медицини. За участю фахівців ХМАПО в Харківський області в 2001 році відкрито 104 амбулаторії сімейного лікаря. На більш як 750 циклах тематичного удосконалення, спеціалізації, передатестаційних циклах щорічно в Академії навчається близько 15 тисяч лікарів.

У квітні 2000 року Академія отримала ліцензію на надання освітніх послуг, пов’язаних з отриманням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до перепідготовки лікарів з фаху “Менеджмент організацій в охороні здоров’я”. У 2002 році Академія одержала від ДАК України ліцензії на надання освітніх послуг пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра, та на їх перепідготовку. За наказом МОЗ України в структурі Академії в 2002 році відкрито медичний коледж.

Адреса:

61176, м. Харків, вул.Корчагінців, 58
(057) 711-35-56
(057) 711-80-25